ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES
(PRIVACY POLICY)

 

1. Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου (Privacy Policy) παρέχεται από τον Σταύρο Οικονόμου,  («εμένα», «εγώ», «εμείς»). Καλύπτει τα δικαιώματά σας σε σχέση με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων («GDPR») και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο Σταύρος Οικονόμου συμμορφώνεται με το GDPR.

Ο Σταύρος Οικονόμου είναι και ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο επεξεργαστής όλων των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται.

Ημερομηνία τροποποίησης αυτών των πολιτικών απορρήτου και cookies: 18 Οκτωβρίου 2018

Στοιχεία επικοινωνίας

Σταύρος Οικονόμου
Πανταζίδου 149, 62800 Ορεστιάδα
Τηλέφωνο: +306994831768
Email: [email protected]
Ιστοσελίδα: https://steveoikonomou.gr

2. Δήλωση συμμόρφωσης

Τόσο εγώ όσο και αυτή η ιστοσελίδα, https://steveoikonomou.gr, συμμορφώνονται με το GDPR που τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ενημερώνεται κάθε φορά που γίνονται αλλαγές στη σχετική νομοθεσία προστασίας δεδομένων.

3. Τα δικαιώματά σας βάσει του GDPR

Σύμφωνα με το GDPR, έχετε διάφορα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία. Είναι ως εξής:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες που συνιστούν προσωπικά δεδομένα.
 • Δικαίωμα να διορθωθούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι το να μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να διορθώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν αλλάξουν, αποδεικνύεται ανακριβές ή ελλιπές.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων. Υπάρχουν κάποιες περιστάσεις βάσει των οποίων δεν έχετε αυτό το δικαίωμα.
 • Δικαίωμα να περιορίζετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων.
 • Δικαίωμα να αντιταχτείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαιώματα που σχετίζονται με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.

Μερικά από τα δικαιώματα είναι σύνθετα. Συνεπώς, θα πρέπει να διαβάσετε τους σχετικούς νόμους και οδηγίες από τις ρυθμιστικές αρχές για την πλήρη εξήγηση αυτών των δικαιωμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το https://gdpr-info.eu/.

4. Η Συλλογή δεδομένων από εμένα,  η χρήση τους από εμένα και γιατί τα Cookies παρακολουθούν τον ιστότοπο των επισκεπτών.

Το cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μια σειρά από γράμματα και αριθμούς) που αποστέλλεται από ένα διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αποθηκεύεται από αυτό. Το αναγνωριστικό στη συνέχεια αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή.

Τα cookies ενδέχεται να είναι είτε «επίμονα» είτε «περιοδικά»: ένα μόνιμο cookie θα αποθηκευτεί από ένα πρόγραμμα περιήγησης και θα παραμείνει έγκυρο μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του, εκτός εάν διαγραφεί από τον χρήστη πριν από την ημερομηνία λήξης. Ένα cookie περιόδου σύνδεσης, από την άλλη πλευρά, θα λήξει στο τέλος της περιόδου λειτουργίας του χρήστη, όταν το πρόγραμμα περιήγησης ιστού κλείσει. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που αναγνωρίζουν προσωπικά έναν χρήστη, αλλά οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς ενδέχεται να συνδέονται με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και αποκτώνται από τα cookies.

Για εμένα, ο σκοπός της χρήσης cookies είναι να κατανοήσουμε καλύτερα τα δημογραφικά στοιχεία των επισκεπτών σε αυτόν τον ιστότοπο, ώστε να γίνουν βελτιώσεις, καθώς και να ενημερωθούμε σχετικά με τις στρατηγικές μάρκετινγκ και πωλήσεων στο μέλλον. Αυτός ο ιστότοπος κάνει χρήση πολλών cookies, κυρίως εκείνων που σχετίζονται με το Google Analytics και το Facebook Pixel. Χρησιμοποιούμε επίσης ένα plugin το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να υπερασπιστούμε τις κακόβουλες επιθέσεις που χρησιμοποιεί ένα cookie για να καταλάβει αν είστε γνήσιος χρήστης ή ρομπότ.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν την άρνηση αποδοχής cookies και τη διαγραφή cookies. Οι μέθοδοι για αυτό το σκοπό διαφέρουν από το πρόγραμμα περιήγησης στο πρόγραμμα περιήγησης και από έκδοση σε έκδοση. Ωστόσο, μπορείτε να λάβετε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την αποκλεισμό και τη διαγραφή των cookies μέσω αυτών των συνδέσμων:

(α) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el (Chrome).

(β) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox).

(γ) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera).

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); and

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy(Edge

Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρησιμότητα πολλών ιστοσελίδων.

Στοιχεία επικοινωνίας πελατών

Χρησιμοποιώ προσωπικά δεδομένα, τα οποία παρέχονται άμεσα και οικειοθελώς από τους πελάτες μας, για δύο σκοπούς. Ο πρώτος είναι να εκπληρώσω τις συμβατικές μου υποχρεώσεις. Αυτό σημαίνει ότι είναι πληροφορίες που πρέπει να έχουμε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν: ονόματα, διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου και άλλες πληροφορίες που χρειάζομαι για να ολοκληρώσουμε τις απαιτήσεις σας.

Ο δεύτερος σκοπός είναι να αναλύσω και να κατανοήσω τη συμπεριφορά των πελατών μου για να με βοηθήσουν σε σχέση με τις πωλήσεις και τις εμπορικές ασκήσεις.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου με ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή να μας θέσετε περαιτέρω λεπτομερείς ερωτήσεις, χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας με την ιστοσελίδα μου, στέλνοντας μου  το email  σας στο [email protected],  ή καλέστε με χρησιμοποιώντας τον αριθμό τηλεφώνου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.

 5. Η ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτους

Εκτός από τα τρίτα μέρη που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και αναφέρονται παρακάτω, o Σταύρος Οικονόμου δεν θα μεταβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών μου να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, με σκοπό να μοιραστούν τα ακόλουθα τρίτα μέρη:

 • «Φωτογράφοι ή Βιντεογράφοι» ή «Συνδεδεμένοι φωτογράφοι και βιντεογράφοι» που συμμετέχουν σε φωτογράφηση μας και χρειάζονται πληροφορίες για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους.
 • Έχοντας λάβει προφυλάξεις για να διατηρήσουμε την ασφάλεια τέτοιων προσωπικών δεδομένων, μπορούμε σε ορισμένες περιπτώσεις να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα με ρυθμιστικούς και νομικούς φορείς.
 • Σε ανώνυμη μορφή, μπορούμε να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα με παρόχους δεδομένων και παρόχους πλατφόρμας, ως μέρος μιας ανάλυσης των μετρήσεων των χρηστών ή των επιδόσεων των πωλήσεων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, Google και Facebook).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε επίσης να μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με εταιρίες μέσων ενημέρωσης τρίτων, με σκοπό την προώθηση των προσφορών μας, τη βελτίωση των υπηρεσιών μας με σκοπό τη διεξαγωγή μιας κερδοφόρας επιχείρησης. Αυτές οι επιχειρήσεις τρίτων μπορούν να περιλαμβάνουν, περιοδικά/δημοσιεύσεις γάμου, ιστοσελίδες γάμου, ιστοσελίδες κοινωνικών μέσων ενημέρωσης ή άλλες αγορές, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την επιχείρησή μας.

6. Ασφάλεια, αποθήκευση και διατήρηση δεδομένων

Οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας για τον ιστοχώρο μας και τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχονται από τοHostinger, το οποίο είναι συμβατό με το  GDPR. Με την Πολιτική Απορρήτου και Cookies μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ https://www.hostinger.gr/aporrito

Ο ιστότοπός μας έχει επίσης εγκαταστήσει το πιστοποιητικό SSL και το προστατευτκό  ιών ( Antivirus ) για την προστασία των δεδομένων των επισκεπτών του ιστότοπού μας.

Ο Σταύρος Οικονόμου διατηρεί πλήρη στοιχεία των προσωπικών σας δεδομένων για όσο διάστημα χρειάζεται για να ολοκληρώσετε τις απαιτήσεις της βιντεοσκόπηση σας. Θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση των απαιτήσεων σας. Αν θέλετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα πριν από αυτή τη φορά, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να το κάνουμε.

7. Η Συγκατάθεσή σας

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο και / ή μας εμπλέκετε στο να συμφωνήσουμε με τους  Όρους και τις Προϋποθέσεις μας.

Συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτή την πολιτική απορρήτου.

8. Το δικαίωμά σας να αποσύρετε τη συναίνεσή σας

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας η οποία σας αποδεσμεύει από αυτήν την Πολιτική ανά πάσα στιγμή. Εάν το επιθυμείτε, χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας με τον ιστότοπο, ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που είναι γραμμένα στην κορυφή αυτής της σελίδας. Έχετε επίσης το δικαίωμα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

9. Τροπολογίες

Έχουμε τη δυνατότητα  να ενημερώνουμε αυτή την πολιτική από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στην ιστοσελίδα μας. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική.